Kim jesteśmy?

Nasz zespół tworzą specjaliści z branży zarządzania nieruchomościami, finansów, prawa i branży budowlanej. Nasze doświadczenie pozwoliło nam wypracować właściwe podejście, które uwzględnia specyfikę różnych budynków. Pracują u nas osoby, które posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania obowiązkowych kontroli (przeglądów) zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo Budowlane.

Oferujemy szeroki wachlarz usług, elastyczne godziny pracy i spotkań, korzystne warunki umów  z dostawcami, szybkie i skuteczne rozwiązywanie bieżących problemów w procesie zarządzania nieruchomościami.

Nasze Atuty

  • Zapewniamy bezpieczeństwo, bo pracujemy z osobami, które mają wysokie kompetencje, kwalifikacje i posiadają licencję zarządcy nieruchomości.
  • Gwarantujemy rzetelnie prowadzanie księgowości. Księgowe posiadają uprawnienia Ministerstwa Finansów i na bieżąco podnoszą swoją wiedzę.
  • W naszej firmie pracują życzliwi i pomocni ludzie.
  • Administratorami są osoby posiadające licencję Zarządcy Nieruchomości.
  • Posiadamy bardzo dobre opinie naszych Klientów potwierdzone referencjami.
  • Oferujemy Internetowy dostęp do kartoteki mieszkańca.
  • Oferujemy wsparcie prawne kancelarii adwokackiej.
  • Mamy Partnerski Program Lojalnościowy HM CLUB, program lojalnościowy dla naszych Klientów.
  • Stworzyliśmy aplikację HomeManager na smartfony dla Naszych mieszkańców.
  • Posiadamy bogate doświadczenie w przejmowaniu dokumentów budowlanych, od deweloperów, pomagamy również w przejmowaniu dokumentacji od poprzednich administratorów.

Nasze Kompetencje

Oferujemy zarządzanie nieruchomością zarówno zlecone jak i w przypadku, gdy nie ma osób chętnych do pełnienia funkcji członków zarządu, powierzone w myśl art. 18 ust. 1 Ustawy o Własności Lokali z dn. 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. 1994, nr 85, poz. 388, z późn. zm.). Zgodnie z obowiązującym prawem zatrudniamy pracowników, którzy uzyskali licencje zawodowe zarządców nieruchomości spełniając warunki i wymagania zanim zaczęła obowiązywać ustawa „O zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów” z dnia 13 czerwca 2013r.

0
Wspólnot mieszkaniowych
0
Mieszkańców

Nasze Referencje

Poniżej przedstawiamy wybrane referencje otrzymane od klientów dla firmy Home Manager s.c.
import aut z usa